Тарих

Горностаев кен орнының тарихы

Горностаев кен орнының тарихы 100 жылдан астам уақытты қамтиды және геологиялық зерттеулер бойынша алғашқы құжаттар XIX ғасырдың екінші жартысына даталанған. Сол кезде ауданда көмірді іздеу белсенді жүргізіліп, осы іздестіру-барлау жұмыстарымен қатар алаңның геологиялық құрылысының картинасы нақтыланды.

1921-1924

1921-1924 жылдары 1:200000 масштабтағы геологиялық түсіру нәтижесінде Н.Н. Горностаев ауданның бірінші геологиялық картасын жасап, стратиграфиясын жасады. Олар бірінші рет, Известковый кентінің маңында, Ертістің оң жағасында серпенитизацияланған ультра негізді жыныстарды анықтады.

1931

1931 жылы В.И. Левин (Долонь ТКК) цемент өндіруге жарамды әктас іздегенде де серпентиниттердің бар екендігі растады.

1932

1932 жылы ауданның көміртектілігіне бағалау жүргізу аясында Е.Д. Шлыгин анықталған серпентиниттердің никеленділігін атап өтті.

1959

1959 жылы геологиялық-геофизикалық зерттеулер нәтижелері бойынша ҚазМШҒЗИ аға ғылыми қызметкері Н.В. Суспицин сипатталып отырған ауданның никельділігін растаған.

1960-1968

1960-1968 жылдар аралығында сипатталған ауданда ультра негізді жыныстар белдеуінің шегінде Горностаев геологиялық барлау партиясымен іздеу және іздеу-бағалау жұмыстары жүргізілді. Жұмыс барысында Горностаевскийдің атауы берілген ультра негізді жыныстардың белдеуі анықталды. Осы жұмыстардың нәтижелері бойынша ірі Горностаев силикатты никель кен орны ашылды. 1968 жылғы есептің деректері бойынша есептік блоктағы шартты никельдің 1,0% нұсқасы бойынша есептелген қорлар С2 санаты бойынша мынаны құрады: кендегі никельдің орташа құрамы – 0,83%, кобальттың орташа құрамы – 0,059% болғанда кен 65 206 мың тоннаны, никель – 536,4 мың тоннаны құрады.

1998

1998 ж. 01.01.98 ж. жағдай бойынша кобальт және никель қорларын есептей отырып, Горностаев кобальт-никель кен орнын алдын ала барлау бойынша есеп жасалды. Есеп Қазақстан Республикасының ҚМК-мен қаралды (1999 жылғы 21 шілдедегі № 31-99-А хаттама). Горностаев кен орнының минералдық ресурстары С2 санаты бойынша келесі мөлшерде бекітілді:

– кен – 20 370,0 мың тонна.

– никель – 173 182 тонна (орташа құрамы 0,85% болғанда)

– кобальт – 11 983 тонна (орташа құрамы 0,059 % болғанда)

2004-2019

2004 жылдан бастап «КАЗНИКЕЛЬ» ЖШС геологиялық барлау жұмыстарының кешенін жүргізуді жалғастырды.
CSA Global компаниясының тәуелсіз бағалауы бойынша, 2019 жылғы  «KAZNIKEL» ЖШС-нің геологиялық учаскесіндегі Горностаев кобальт-никель кен орнының минералдық ресурстары:

– никель бойынша 627,6 мың тонна (орташа құрамы 0,59%);

– кобальт бойынша 42,23 мың тонна (орташа құрамы 0,039% болғанда) құрайды.

«КАЗНИКЕЛЬ» ЖШС-нің геологиялық бөлу жолағынан тыс кен қоры:

– никель бойынша 1000,8 мың тонна (орташа құрамы 0,59%);

– кобальт бойынша 65,81 мың тонна (орташа құрамы 0,039% болғанда) құрайды.