Стратегия

2018 жылы никель өндіру саласында бұрын пайдаланылмаған жаңа технологияларды қолдану арқылы, атап айтқанда жер асты-ұңғымалық сілтісіздендіру (ЖҰС) әдісімен кен орнын игерудің жаңа стратегиясын таңдау туралы шешім қабылданды.