Құпиялылық саясаты

Құпиялылық саясаты

Жеке мәліметтерге арналған осы құпиялылық саясаты (бұдан әрі - Құпиялылық саясаты) http://www.kaznickel.kz/ домендік атауында орналасқан Kaznickel веб-сайтында (бұдан әрі - kaznickel), сонымен қатар оның ішкі домендерінде орналасқан барлық ақпаратқа, Пайдаланушы туралы http://www.kaznickel.kz/ сайтын (оның ішкі домендерін), оның бағдарламалары мен өнімдерін пайдалану кезінде білуге ​​болады.

Терминдердің анықтамасы

1.1 Осы құпиялылық саясатында келесі терминдер қолданылады:
1.1.1. «Сайт әкімшілігі» (бұдан әрі - Әкімшілік) - дербес деректерді ұйымдастыратын және (немесе) өңдейтін, сондай-ақ жеке деректерді өңдеудің мақсатын, өңделетін дербес деректердің құрамын, орындалатын іс-әрекеттерді (операцияларды) анықтайтын Kaznickel веб-сайтын басқаруға уәкілетті қызметкерлер. жеке мәліметтер.
1.1.2. «Жеке мәліметтер» - тікелей немесе жанама түрде анықталған немесе жеке тұлғаға қатысты (жеке мәліметтердің субъектісі) кез-келген ақпарат.
1.1.3. «Жеке деректерді өңдеу» - автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы немесе осындай құралдарды жеке деректермен, соның ішінде жинауды, есепке алуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді) қолданбай-ақ жүзеге асырылатын кез-келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (әрекеттердің) жиынтығы; жеке деректерді алу, пайдалану, беру (тарату, беру, қол жеткізу), иесіздендіру, оқшаулау, жою, жою.
1.1.4. «Жеке деректердің құпиялылығы» - Операторға немесе жеке мәліметтерге қол жеткізген басқа тұлғаға жеке мәліметтер субъектісінің келісімінсіз немесе басқа заңды негіздердің болуынсыз олардың таратылуына жол бермеу туралы талапты орындау.
1.1.5. «Kaznickel Веб-сайты» - бұл Интернетке бірегей мекен-жайы бойынша орналастырылған (URL): http://www.kaznickel.kz/, сонымен қатар оның ішкі домендерінде өзара байланысты веб-беттердің жинағы.
1.1.6. «Қосалқы домендер» - бұл Kaznickel сайтына кіретін үшінші деңгейлі домендерде орналасқан беттер немесе беттер жиынтығы, сондай-ақ, әкімшіліктің байланыс ақпараты көрсетілген басқа уақытша беттер,
1.1.5. «Kaznickel сайтының пайдаланушысы» (бұдан әрі - Пайдаланушы) - бұл Интернет арқылы Kaznickel веб-сайтына кіру мүмкіндігі бар және Kaznickel веб-сайтының ақпаратын, материалдары мен өнімдерін пайдаланатын тұлға.
1.1.7. «Cookie» файлдары - веб-сервер жіберетін және пайдаланушының компьютерінде сақталатын, веб-клиент немесе веб-шолғыш әрдайым HTTP сұрауында сәйкес сайттың бетін ашқан кезде веб-серверге жіберетін мәліметтердің кішкене бөлігі.
1.1.8. «IP-адрес» - пайдаланушы kaznickel-ге қол жеткізе алатын компьютерлік желідегі тораптың ерекше желілік мекен-жайы.

Жалпы ережелер

2.1. Пайдаланушы Kaznickel веб-сайтының қолдануы осы Құпиялылық саясатын және пайдаланушының жеке деректерін өңдеу шарттарын қабылдауды білдіреді.
2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Kaznickel веб-сайтын пайдалануды тоқтатуы керек.
2.3. Бұл құпиялылық саясаты Kaznickel сайтына қолданылады. kaznickel пайдаланушының Kaznickel сайтындағы сілтемелерді басуы мүмкін үшінші тарап сайттарын бақыламайды және жауапты емес.
2.4. Әкімшілік Пайдаланушы ұсынған жеке деректердің дұрыстығын тексермейді.

Құпиялылық саясатының тақырыбы

3.1. Осы құпиялылық саясаты Администратордың Kaznickel веб-сайтында тіркелу кезінде немесе электронды пошта ақпараттық бюллетеніне жазылу кезінде Әкімшіліктің сұрауы бойынша беретін жеке деректердің құпиялығын қорғау режимін қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді белгілейді.
3.2. Осы құпиялылық саясатына сәйкес өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді Пайдаланушы Kaznickel сайтында нысандарды толтыру арқылы береді және келесі ақпаратты қамтиды:
3.2.1. Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;
3.2.2. Пайдаланушының телефон нөмірі;
3.2.3. электрондық пошта мекенжайы (электрондық пошта);
3.2.4. Пайдаланушының тұрғылықты жері (қажет болған жағдайда);
3.2.5. фотосурет (қажет болса);
3.3. kaznickel параққа кірген кезде автоматты түрде берілетін деректерді қорғайды:
- IP мекенжайы;
- cookie файлдары туралы ақпарат;
- шолғыш туралы ақпарат;
- қол жеткізу уақыты;
- сілтеме (алдыңғы беттің мекен-жайы).
3.3.1. Cookie файлдарын өшіру авторизацияны қажет ететін сайттың бөліктеріне кіре алмауы мүмкін.

3.3.2. kaznickel келушілердің IP мекен-жайлары туралы статистикалық мәліметтер жинайды. Бұл ақпарат техникалық ақаулардың алдын алу, анықтау және шешу үшін қолданылады.
3.4. Жоғарыда көрсетілмеген кез келген басқа жеке ақпарат (кіру тарихы, пайдаланылған шолғыштар, операциялық жүйелер және т.б.), шарттарда қарастырылған жағдайларды қоспағанда, сенімді сақталуға және таратылмауға тиіс. 5.2. Осы құпиялылық саясатының ережелері.